IT-Strategi

Enhver virskomet bør ha et bevisst forhold til hvordan informasjonsteknologi skal utnyttes for å understøtte virksomhetens utvikling. Virksomheter i vekst kan få store utfordringer dersom IT ikke er bygget på en slik måte at prosessene og systemene håndterer bedriftens nye behov. Når bedriften tar beslutninger som kan tenkes å ha påvirkning på behovene man har til informasjonsteknologi bør IT-strategien oppdateres. Mange virksomheter har også et stort effektiviseringspotensial som kan realiseres ved å ta i bruk ny teknologi, eller å optimalisere bruken av eksisterende løsninger.

Prograde kan bistå ditt foretak med å vurdere om dagens løsninger er de beste for å understøtte virksomhetens behov, og å utarbeide en IT-strategi som bidrar til at bedriften kan nå sine kortsiktige og langsiktige målsetninger.

Informasjonssikkerhet

Informasjonssikkerhet er mer enn bare hacking. Det er lett å ha et avslappet forhold til informasjonssikkerhet, helt til den dagen det går galt. Sikkerhetshendelser kan ha store konsekvenser for virksomheten, både i form av tapt konkurransedyktighet, produksjonstap og bøter fra myndigheter. Informasjonssikkerhet handler om å sikre seg fra uønskede hendelser, og å ha en plan for hvordan man skal komme seg opp igjen når noe skjer. Uønskede hendelser kan være alt fra brann, vannlekasje, naturkatastrofer og uhell til hacking, utro ansatte og virusangrep. I et moderne IT-miljø er brukeren det svakeste leddet i kjeden av sikkerhetstiltak. Informasjonssikkerhet avhenger både av teknologien man bruker, og menneskene som bruker teknologien.

Prograde kan bistå med å vurdere virksomhetens nå-situasjon, utarbeide policy for informasjonssikkerhet, foreslå tiltak og implementere løsningene.

Infrastruktur

IT Infrastruktur i små og mellomstore foretak er ofte dårlig dokumentert og vedlikeholdt, med mindre foretaket har en aktiv partner på IT-drift eller egne ansatte med kompetanse på løsningene man bruker. Har du kontroll på backup, beredskapsplaner, tilgangsstyring, dokumentasjon og eiendeler? Er virksomhetens infrastruktur up-to-date, eller er den tilpasset et behov som ble definert for mange år siden?

Prograde kan bistå med alt fra drift av eksisterende løsninger, backup, implementering av ny infrastruktur, flytting til sky, ASP-tjenester og mye mer. Prograde har lang erfaring med markedsledende leverandører innen segmentene klient, server, nettverk og sikkerhet, samt skytjenester fra Microsoft Azure og IBM Cloud, og kan bistå bedrifter av alle størrelser med det meste av oppgaver knyttet til infrastruktur.

Prosjektbistand

Mange vedtatte prosjekter blir aldri gjennomført, eller stagnerer på grunn av manglende tilgang på IT-kompetanse eller kapasitet. Prograde kan bistå bedriften med alle typer prosjekter der IT er involvert, slik at ikke de ordinære arbeidsoppgavene til dine ansatte må nedprioriteres av hensyn til arbeid med prosjekter.

Prograde har erfaring med prosjekt og prosjektledelse innen ERP-implementering, utvikling, infrastruktur, migrering, integrasjon, oppgradering m.m.

Microsoft produkter

Prograde har lang erfaring med drift og oppsett av et vidt spekter av Microsoft sine løsninger, både for klient og server. Prograde har spesialistkompetanse innen kjente løsninger som Skype for Business, Microsoft Exchange, System Center, Windows Server og Hyper-V, og Windows klienter

Dersom du benytter noen av disse løsningene kan Prograde bistå med alt fra å ta over drift av løsningene, være sparringspartner for dine egne ansatte som drifter løsningen i dag, eller med implementering og oppgradering.

Office365

Prograde er godkjent Microsoft Cloud Solution Provider, og kan bistå ditt foretak med dine eksisterende Office365-løsninger, flytting til Office365 eller å ta bruken av Office365-løsninger til neste nivå.

Lisenser kjøpt gjennom Prograde koster det samme som lisenser kjøpt direkte fra Microsoft, men ved kjøp av lisenser gjennom Prograde får du også tilgang på support og støtte til videreutvikling av dine tjenester.

Support

I mange små og mellomstore foretak faller brukerstøtte på en eller flere ansatte som primært skal drive med andre oppgaver. Kanskje er det mer hensiktsmessig å bruke spesialister til support, og la virksomhetens ansatte få konsentrere seg om sine kjerneoppgaver.

Prograde kan ta over førstelinje support til dine brukere, slik at de ansatte kan få hjelp fra spesialister raskt, uten å legge beslag på tiden til kolleger.

Microsoft produkter

Prograde har lang erfaring med drift og oppsett av et vidt spekter av Microsoft sine løsninger, både for klient og server. Prograde har spesialistkompetanse innen kjente løsninger som Skype for Business, Microsoft Exchange, System Center, Windows Server og Hyper-V, og Windows klienter

Dersom du benytter noen av disse løsningene kan Prograde bistå med alt fra å ta over drift av løsningene, være sparringspartner for dine egne ansatte som drifter løsningen i dag, eller med implementering og oppgradering.

Office365

Prograde er godkjent Microsoft Cloud Solution Provider, og kan bistå ditt foretak med dine eksisterende Office365-løsninger, flytting til Office365 eller å ta bruken av Office365-løsninger til neste nivå.

Lisenser kjøpt gjennom Prograde koster det samme som lisenser kjøpt direkte fra Microsoft, men ved kjøp av lisenser gjennom Prograde får du også tilgang på support og støtte til videreutvikling av dine tjenester.

Support

I mange små og mellomstore foretak faller brukerstøtte på en eller flere ansatter som primært skal drive med andre oppgaver. Kanskje er det mer hensiktsmessig å bruke spesialister til support, og la virksomhetens ansatte få konsentrere seg om sine kjerneoppgaver. Prograde kan ta over førstelinje support til dine brukere, slik at de ansatte kan få hjelp fra spesialister raskt, uten å legge beslag på tiden til kolleger.

Kontakt

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat om hva Prograde kan bistå med

Prograde AS
Kleivavegen 6
5460 Husnes

+47 994 46 602
post@prograde.no